SFOTO:Branschdagar – några tankar

Var ska jag börja? Kanske varför jag gick?

Jag gick för att jag arbetar som fotograf, och älskar det.

Jag gick för att jag fascineras av fotografi, idén med att man kan göra en bild, en representation av något som finns med hjälp av en kamera.

Jag gick för att jag under de senaste åren funderat mycket kring fotografi, skapande och fotografen. Och det har fått mig att fundera mycket kring AI, fotografi och skapande, så det var naturligt att signa upp för Svenska Fotografers Branschdagar 2024 på Fotografiska.

Två sessioner skulle handla om AI, var det innebär att vara promptograf och en session om fotografins framtid med AI. Spännande, jag tänkte. Jag tänkte kanske kommer samtalet beröra kärnan i vad fotografi är. Vem som är skapare och hur skapande påverkas av AI i dessa sessioner.

Jag gick för att få en inblick i hur branschen ser på frågor som: vad är ett fotografi, vad gör en fotograf, och vad som skiljer fotografen från en promptografen … fick jag det?

Nej, men jag fick en inblick i att AI är tränad på fotografi, på data på det som kom före den tekniken… Jag fick ingång till varför upphovsrätten … ja, men inte varför upphovsrätten ska skydda fotografiet? Eller varför fotografen har rätt till en ensamrätt till ett medium som vem som helst kan kopiera. Nej jag blev inte fundersam , nej jag började inte undra, men jag saknade frågor som rör det essentiella: vad är ett fotografi, vem skapar det och vem har rättigheter till fotografiet?

Men … det tyckes självklart, otvistbart… Men är det verkligen det? Och var förs det samtalet?

Promptografen – Annika Nordenskiöld – vilken stjärna. Tack!

9. När blir du till?

Osäkerhet är något som följer oss genom livet i stort såväl som smått. Många gånger döljs den genom hur vi är, genom att den andre är fullt upptagen med att själv vara osäker, rädd och vilja tillhöra. Jag vet att det som jag ser som mig själv inte alltid är det som du ser, och det är ett faktum som jag ofta återkommer till både i mina bilder och mina funderingar.

Årets tema: När blir jag till? Eller om det handlar om dig, när blir du ett jag och jag ett du? Hur speglar vi oss i varandra, det är det som jag undersöker med min kamera i en serie porträtt. Idag är det Anna-dagen, och dagen till ära har jag Anna i luckan.

När blir du till?

7. när blir du till?

I arbetet med att bli klar glömmer jag ibland bort att jag arbetar med människor, andra är också nyfikna, vill se, ta del av bilderna. Det är en av fördelarna med ett projekt som julkalendern – den landar alltid på webben 🙂 Så vill du vara med säg till… än finns det luckor som kan fyllas med innehåll.

Temat för årets kalender är ”När blir jag till?” och jag funderar och undersöker hur vi reflekterar vår identitet i kameran, i varandra och hur du ser på dels dig själv och mig som fotograf. Idag är luckan fylld av Sanna, som så innerligt frågade … när kommer min lucka…

6. När blir du till?

Lucka 6 ska öppnas idag. Det är en lycka att öppna en lucka med två modeller som jag verkligen beundrar <3. Jag fortsätter och undersöka om vi som personer/människor blir till genom att möta någon annans blick, eller om vi blir till genom en kamera. Sedan funderar jag på vilka vi blir om vi är ”två” i samma bild. Jag hoppas jag får dig att fundera på samma sak, om inte kan du njuta av att le åt min lek.

Tack Anette och Christer, ni är så fantastiska – tillsammans och på bild!

När blir jag till?
När blir jag till?

4. När blir du till?

Den 4 December och vi öppnar lucka 4 i min kalender som undersöker när vi blir till? Är det när du tittar på bilden, så att den har en betraktare, eller sker det när jag möter dig med min kamera? Och hur förändras jaget om jag kommer in i bilden?

Idag är min modell den finaste Patricia – tack!

När blir jag till?

Om du vill vara med, vara min modell i det här projektet som bytt arbetsnamn … och troligen kommer presenteras som en serie av diptycher – säg till!

2. När blir du till?

2 dec 2022 – lucka 2 på temat när blir du en person, med hjälp av min kamera har jag undersökt det genom att göra en serie porträtt och en serie parporträtt som jag presenterar under 24 dagar i december. Idag är det lucka 2.

Jag tackar och vill innerligt lyfta det fina samtal som jag och Clara hade om Knausgaard, skrivande och vikten av en redaktör – låt det bli snart igen!

Har du frågor, funderingar eller vill du dela med dig av dina tankar… hör av dig. Vill du vara med? Säg till så ordnar vi en träff 🙂

2 dec . Vilka blir vi tillsammans?
2 dec Vem blir du?