Jag undrar ofta vad som skapar värdet i en bild, ett kort. Är det fotografen som står bakom kameran? Eller är det motivet, personen, platsen eller tinget, som skapar värdet? Eller är det känslan som bilden skapar hos den som tittar på bilden? I en bildrik värld som den vi befinner oss i har naturligtvis bilder olika värde beroende på syftet. Och naturligtvis spelar din relation till den som tagit bilden roll hur du värderar den. Och vilken relation du har till motivet. Men kanske är det känslan som bilden förmedlar som gör om bilden blir bestående… Jag vet inte – jag vet bara att bilder som blir kvar hos mig är bilder som jag laddat med känsla, genom hur bilden är tagen. Var jag tog den och varför jag tog den. I mångt och mycket spelar också min relation till motivet roll.

Jag har fått lyckan att göra ett urval bland mina bilder för att presentera några av dem på Kulturnatten den 27 april och jag har valt med omsorg, bilder som jag sätter värde på, av en eller annan anledning. Om du kommer till Goto 10 på Hammarby Kaj får du reda på varför…

Vilket fall som helst så ger jag och mitt fantastiska jobb Internetstiftelsen det möjligt för dig att komma och titta, prata om bilder om och med leksaker på kulturnatten den 27 april. Jag hoppas innerligt att jag ser dig där…

Jag kommer visa bilder på Stormtroopers och kanske en eller annan på Leia…

Kristina

Publicerat av Kristina

Är fotograf och den som använder bild för att hitta svar på frågan: vad innebär det att vara en människa?