Till den det berör…

Jag tvivlade länge och sedan bestämde jag mig för att skicka en hälsning till den det berör… Jag blev ombedd att delta, tvekade, funderade och till sist det blev ett brev av och med bilder.

Detta blev mitt brev:

Stockholm den 16 april

Till den det beror

Till den det berör

Till den det beror II

Till vederbörande

till vederborande

Bäste broder

Baste broder

Mina lyckönskningar

mina lyckonskningar

Gratulationer

Gratulationer

Högaktningsfullt

Hogaktningsfullt

Vänligen

vanligen

Din tillgivna

din tillgivna

Kristina

Till den det beror III

Jag hoppas att det föll rätt ut!