The light thing is the s**t (two photos)

The light thing is the s**t

30122013-KRI_3118

Publicerat av

Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson är den som skriver och fotograferar för den här bloggen som handlar om att vara människa, bli sedd och se andra. Välkommen!