Styrkan i att fotografera tillsammans

Det finns få saker som jag kan tycka är så svårt som att arbeta tillsammans med andra. När man arbetar i grupp handlar det alltid om att kompromissa och välja tillsammans. Ibland kan ett bra samarbete leda till att det som blir resultatet är större/bättre än det man hade gjort själv. Tanken att fotografera tillsammans […]

I dialog med @tescho

Det är en ynnest att få fotografera tillsammans, och ha en gemensam vacker modell. I detta fall Pernilla Rydmark, som just bli fotograferad av Therese. Personligen tycker jag om bilden för den visar på den relation, som finns mellan Pernilla och Therese. Jag tycker om hur fokus ligger på ögat och ljusleken, men jag såg […]