Saker som jag ser Golden Gate Bridge

24102014-golden gate bridge

En historia som traderas vidare och vidare är att Golden Gate bridge målas om och ständigt målas. Till min och modellens besvikelse tycks inte det gälla Gunnebostängslet. Vi promenerade över bron, tittade på den orangeafärgen och njöt av vinden från havet.

Feminint? #bekantaobekanta

27102014-kvinnligtMåndag igen, långt borta från Therese, i vars närvaro de mest spännande bilder kan bli till. Och ständigt finns det en aspekt som fotografiet behöver ”bevisa” nämligen att fotografen spelar roll för hur bilden, eller resultatet ska bli till. Måndag efter måndag har vi utmanat varandra i att ta bilder, presentera och göra val. Vi har stannat vid samma motiv, lärt oss mycket om hur det är att fotografera främmande, människor, men kanske mest har våra bilder visat att vi är olika och ser olika saker i olika motiv, bilder och gör olika bildval, utifrån vilka bilder vi tar och vilka berättelser som vi ser.

Idag är jag som sagt långt från Therese, så idag arbetar vi med ett gemensamt tema ”feminint” eller ”kvinnligt”. Jag har varit på ”jakt” efter ett motiv  på temat. Är inte säker på att det ligger i könet, men valde ändå den lösningen. I valet av bild ville jag att modellerna och deras fotograferande skulle placeras på den plats där bilden är tagen och det tycker jag att jag lyckas med. Kanske skulle jag velat placera mina motiv så att de båda fick plats inom bildrutan, men i valet mellan bron och kvinnan fick bron gå före.

Om jag skulle ta om bilden…det skulle jag inte.