Enjoy the first day of the month 2013

Dags att summera – 12 bilder – från den första dagen varje månaden.

1 jan

1 jan
London, 1 feb 2013, Kristina Alexanderson, Självporträtt
London, 1 feb 2013, Kristina Alexanderson, Självporträtt
1 mars 2013
1 mars
As you like it, Kristina Alexanderson, 2013-04-01, självporträtt
As you like it, Kristina Alexanderson, 2013-04-01, självporträtt
01052013-In the corner-2
1 maj
I hide so you can't see my fare
1 juni -I hide so you can’t see my fare
a summer project
1 juli
freckles
1 aug
final
1 sept
I'm strong
1 okt
buu
1 nov
ljuslek
1 dec