I love shadows – some examples of 2013

Jag är förtjust i kontraster i hur skuggor spelar i ansiktet på människor, vad ljuset gör, hur gallret skapar egna mönster och spel i ansiktet. Utan att jag ens tänkt på det är gallret något som jag återkommer till. Jag prövar hur det spelar spratt genom att låta det ljussätta mina kollegor…

Under året har jag gjort ett porträttprojekt och skuggor har jag kommit tillbaka till, att leka och arbeta med och mot. Det är spännande.

amar
Amar
noir
noir
she has a part in everything I do
she has a part in everything I do
Movember <3
Movember <3
found him on the tube
found him on the tube
hybris
hybris
cats
cats
I found her in a fairy tale
I found her in a fairy tale
20122013-KRI_1642
by 9.15