Val och valet

07062014-valet

Jag har under flera veckor nu arbetat för att mina bilder ska blir lika, inte samma, men lika, men det blir de inte om jag inte tar alla samtidigt i samma sinnesstämning, samma ljus och med samma inställningar. Då blir det olika dag, från dag och det gör dem kort sagt olika.

Jag vet att blixt skulle hjälpa, med blixt skulle jag slippa ljusets skiftande kvalitet, dess rörelse och då är en faktor konstant, men efter tre dagar med blixt tycker jag det är tråkigt! För enahanda och enformigt…

Ljuset och förutsättningarna är olika och därför blir resultatet olika… Men alla kan ta en bra bild, är det bara det jag kan, ta en bra bild i taget!

07062014-valBjuder därför på en hel serie idag 🙂 Allt handlar om val och i slutändan faller valet oftast på en bild, som står ut framför alla andra.