Kristina Alexandersons fotografi

En blogg blev en webbplats

2013 startade jag den här bloggen och den fick heta ”Ser du mig” – en undersökning av vem vi ser om vi tittar på ett självporträtt, ”jaget” eller ser vi oss själva? Min tanke var att genom att titta på mina egna bilder så skulle jag få syn på mig själv, mina rädslor, mina drivkrafter etc. Och i två år ägnade jag webbplatsen åt att publicera självporträtt, i tystnad, och jag såg mig själv – ja, jag ser dig!

Sedan växte mitt fotografi till mer, och annat så idag är det så mycket mer. Jag heter Kristina Alexanderson och jag är fotograf till bilderna på den här bloggen. 

 Jag har som sagt använt mitt fotografi för att försöka förstå vad det innebär att vara en människa. Jag har låtit Witold Gombrowitcz vara den som ger ord för vad jag undersöker:

”Genom att föra er in i mitt väsens kulisser tvingas jag själv retirera till ett ännu större djup”

Witold Gombrowicz

Sleepless in Chicago, 2013-01-12, Kristina Alexanderson, Självporträtt. Bilden är till min Jessica Bäck
Sleepless in Chicago, 2013-01-12, Kristina Alexanderson, Självporträtt. Bilden är till Jessica

 Gunnar Ekelöfs har också väglett mig :

 ”Ständigt samma ämne har jag genom åren tagit upp på nytt. En männi­skas förnyelse består nämligen enligt min mening inte i att hennes grundämne, hennes grundupplevelser och grundproblem skulle förändras. Det är hennes inställning till dem som under skiftande förhållanden förändras. Förnyelse fattar jag alltså som en ständig omprövning av ett och detsamma.”

Gunnar Ekelöf

Vill du komma i kontakt med mig gör du det enklast genom att mejla: kristina.alexanderson(at)gmail.com