Nothing there [13 mars 2013, Chicago]

Nothing there, Chicago 13 mars 2013, Kristina Alexanderson
Nothing there, Chicago 13 mars 2013, Kristina Alexanderson

Publicerat av Kristina

Är fotograf och den som använder bild för att hitta svar på frågan: vad innebär det att vara en människa?