lonely nights [12 mars 2013, Chicago]

lonely nights, Chicago 12 mars 2013, Kristina Alexanderson
lonely nights, Chicago 12 mars 2013, Kristina Alexanderson

Publicerat av

Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson är den som skriver och fotograferar för den här bloggen som handlar om att vara människa, bli sedd och se andra. Välkommen!