Can you see why, I wanted to take this portrait? [Stranger in Chicago]

A Stranger in Chicago. Who asked me why I wanted to take his portrait, I belive the picture tells you why, Kristina Alexanderson, Chicago 2013-03-12
A Stranger in Chicago. Who asked me why I wanted to take his portrait, I belive the picture tells you why, Kristina Alexanderson, Chicago 2013-03-12

Publicerat av

Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson är den som skriver och fotograferar för den här bloggen som handlar om att vara människa, bli sedd och se andra. Välkommen!