A Stranger in Chicago. Who asked me why I wanted to take his portrait, I belive the picture tells you why, Kristina Alexanderson, Chicago 2013-03-12
A Stranger in Chicago. Who asked me why I wanted to take his portrait, I belive the picture tells you why, Kristina Alexanderson, Chicago 2013-03-12

Publicerat av Kristina

Är fotograf och den som använder bild för att hitta svar på frågan: vad innebär det att vara en människa?