Den misstänkte 09 A och B – Du är den andra ser

Vilken skulle bilden vara av dig om du blev misstänkt? Det är den fråga som vi, jag och Therese undersöker genom fotoprojekt den misstänkte. Vi frågar alla om hur de skulle känna om de blev misstänkta, och veckans modell ger följande perspektiv:

Bilden av mig skulle vara arrogant och jag skulle skildras som fördärvlig. Om jag var oskyldig? Då skulle bilden visa min oskuld.

I mötet med vår modeller är samtalet kring mediebilder och skuld samt oskuld viktig. I samtalet med modellen för den här veckan pratade vi om hans erfarenheter att bli uthängd på nätet, och hur modellen mobiliserade sitt nätverk för att möta den bild som gavs av honom. Samtalet handlade också om förtal, och hur svårt det är att möta förtal som ”en vanlig människa”. Media bryr sig bara om förtal mot underåriga och kändisar, så där har man inget att hämta. Att bli uthängd [på nätet] är fruktansvärt, men modellen har det förspänt med ett nätverk som gav honom stöd.

***

Vill du vara med? Säg till!

Bilden är skapad av Therese Banström och Kristina Alexanderson

Projektavstämning – hemligheter

Det finns mycket i bilden som jag tycker om:

  • hur håret faller framför modellens ansikte, att hon betraktar oss i hemlighet, hälften dold.
  • modellens blick, och min som förstärker att hon ser oss men vi ser inte henne
  • den känsla som bilden förmedlar

Stort tack Lejla för att du valde att låta mig låna dig, ditt ansikte en stund.

Hemligheter är arbetsnamnet på ett modellprojekt som jag genomför och som handlar om kvinnor, eller om hemligheter som finns bakom en blick. Vad vet vi egentligen om de människor som finns i vår närhet, vad drömmer de om, vad tänker de på, vilka är de? Vad döljer de? Vilka är deras hemligheter?  Vilka är dina hemligheter?

Den misstänkte 08 A och B – Du är den andra ser

Det beror väl på varför jag hade gjort det. Jag skulle känna mig rättfärdig, men om jag var oskyldig skulle jag känna mig förbannad.

Hur skulle du uppleva det om du blev misstänk? Skulle du bli arg, eller förbannad. Känna skam eller kräva din rätt, och hur gör man det om man blir uthängd?

De misstänkta är ett fotoprojekt som jag genomför tillsammans med min fotovän Therese Banström, vi undersöker med hjälp av intervjuer och fotografier bilden av att vara misstänkt. Vill du vara med? Säg till!

Vill du vara min modell?

Jag tvekar, vill du?

Tänk om du säger nej, tänk om… Och det spelar ingen roll om jag tänker: Vad är det värsta som kan hända? Men när jag övervinner rädslan och frågar och får ett ja… då är jag mållös… så vill du vara min modell?

Jag arbetar just nu aktivt med tre projekt

a) de misstänkta, en fotografisk undersökning som jag gör tillsammans med min goda fotovän Therese Banström.

b) hemligheter, alla dessa hemligheter…

c) att växa upp

Vill du vara med? Om ja, säg till, skriv en kommentar.. skicka ett meddelande eller så, annars kanske jag frågar dig. Tack Terese för att du sa: ja…

Den misstänkte 07 A och B – Du är den andra ser

Vad händer när ett barn blir misstänkt? Hur ser vi på barn som misstänkts? Vi frågade ett barn och svaret vi fick var snarare en handling än ord. Hennes reaktion var att söka skydd där hon är trygg, hos sin mamma för att gömma sig. Hur skulle du känna dig om du blev misstänkt?

jag vet inte

I vår vardag blir inte barn misstänkta i alla fall inte på bild. Men även ett barn har tankar kring denna fråga och är därför viktig att fråga för att undersöka frågan: Hur ser vi på de misstänkt och varför? Mötet med detta barn fick mig att se hur viktig trygghet är när vi befinner oss i utsatta situationer. Kanske behöver vi alla en trygg famn där vi kan gömma oss när vi blir utsatta.

Som vanligt är bilden skapad av Therese Banström och Kristina Alexanderson

***

Den misstänkte är ett fotoprojekt som jag tillsammans med Therese Banström under 2016, vi använder fotografi för att undersöka bilden av den misstänkte, oskyldig eller skyldig? Vill du vara med? Såg till för vi söker efter fler modeller.

 

Att ta självporträtt handlar om att spegla sig i andra

När jag ber främmande människor stå modell för mig, brukar jag berätta om mitt självporträttsarbete, och hur viktiga modellerna och porträtten är för att jag ska kunna se mig själv som modell. När ett stående motiv är du själv, behöver du se andra för att kunna spegla dig själv som modell. Därför är bilder och fotografier på andra A och O. De fungerar som inspiration och möjliga sätt att gestalta en idé en person, en känsla.

Dagens bild är en spegel, eller ett minne av en lek som startade i en instruktion och som blev något annat.