Carl Heath 2016

Det finns en spänning i att komma tillbaka till modeller, människor som jag fotograferat tidigare och ta en ny bild. I samtalet med Carl blev det en reflektion kring hur bilden skapas, att bilden delvis är en bild av modellen men även en bild av mig. Och här är jag nu!

Tack Carl!

Den misstänkte 22 A och B – Du är den andra ser

Det beror på, om jag var oskyldig och blev misstänkt skulle jag bli arg, möjligtvis ledsen, upprörd. Om jag hade gjort det, som jag är misstänkt för, skulle jag känna mig avslöjad

Fotoprojektet handlar om hur vi värderar människor av den bild som ges av dem i media – eller den som du ger av dig själv i social media. Vilken bild väljer du och vem blir du? Är du utsatt eller förövare? Är du en god människa eller en ond människa? Ett projekt som genomförs av Therese Banström och Kristina Alexanderson

Den misstänkte 21 A och B – Du är den andra ser

”ja, jag vet… det skulle kännas konstigt att bli utpekad som misstänkt. Vad jag skulle göra, det beror på vad jag är utpekad som misstänkt för. Om det är något som absolut ingen tror skulle det vara en sak, om jag är misstänkt för något som folk tror på är det en annan sak. OM jag var skyldig beror det på vad är det för brott som jag gjort. Jag skulle nog ta ansvaret för mitt handlande, om det inte var övervägt. Säg att det var hypotetiskt planerat, då är det inte lika självklart att ta ansvaret. Troligen skulle jag övervägt hur jag skulle komma undan, men det kan tänkas att jag skulle ångra mig och ta mitt ansvar. Om det var en olycka skulle jag stå för mitt handlande.”