Den misstänkte 06 A och B – Du är den andra ser

”om jag vore skyldig skulle jag skämmas och om jag vore oskyldig skulle jag bli ARG”

Arbetet med det här projektet får mig att ifrågasätta etsetik och mitt fotografi fullt ut, vad är ett fotografi, vad används det till och vem är jag som står bakom kameran? Det är också intressant hur bilder skapas i en kontext, men också att de kan lyftas in i en helt annan kontext och få en annan mening. Utmaningen ligger i att våga välja de/de bilder som fungerar i den här kontexten, och den skiftar lite olika mellan olika modeller. Vissa fokuserar på känslan, andra på bilden som visar dem som misstänkt… Vilken ni ner ovan får ni själva ta ställning till.

Den misstänkte är ett fotoprojekt som jag genomför tillsammans med Therese Banström och det handlar om hur bilden av den misstänkte ser ut. Vill du vara med? Hör av dig i sånt fall.

Kristina

Fotografen till Webbstjärnans bloggskeptiker

Carina var skribenten som besökte mig hemma i mitt kök för att skriva en artikel om mitt och mina elevers arbete i Webbstjärnan. Det var för länge sedan och ändå alldeles nyss. Idag var hon min modell. Vi pratade om att posera och att hantera och lära sig mer om bild.

**

Älskar hur färgen på Carinas nagellack kommer igen i halsduken, och hur vackra hennes ögon är, som hon varsamt gömmer bakom ett par glasögon.

Den misstänkte 05 A och B – Du är den andra ser

Med veckans misstänkte hade vi ett långt samtal kring att vara den som står ut och är annorlunda och hur det formar en. Man blir misstänkt genom att bara vara den som inte är som alla andra. Så på fråga om hur om vad han skulle känna om han blev misstänkt svarade han:

jag känner mig skyldig hela tiden, frågan är om jag tänker det eller bara tror det. Är det en slump eller är jag misstänkt? Jag skulle känna mig tittad på. Det svåra är att ha en sann självbild.

Och jag kan bara instämma. Det är otroligt svårt att ha en självbild som stämmer överens med det andra upplever och ser. De i ens omgivning ser bara en korta stunder, medan man själv lever med sig själv dygnet runt, dag och dag in. Det i sig gör att man ser sig själv och kanske känner sig själv i andra situationer.

Hur skulle du känna om du blev misstänkt?

Den misstänkte – du är den andra ser är ett fotoprojekt som jag och Therese Banström gör gemensamt under 2016. Det handlar om att undersöka hur och vilka bilder vi har av misstänkta. Fotoprojektet handlar om hur vi värderar människor av den bild som ges av dem i media, eller vilka stereotyper som skapas genom de bilder som vi ser och tar del av via media. Vilken bild väljer du och vem blir du? Är du misstänk eller inte?  Är du en god människa eller en ond människa? Är du skyldig eller oskyldig? Du blir den som andra ser.

Vill du vara med?

Välkommen att delta, vi söker aktivt efter modeller.

Kristina

 

Teman som jag återkommer till

I alla handledningar kring fotografi återkommer en regel om och om igen. Fokus ska ligga på ögat och helst det främre ögat, det närmast betraktaren. Jag tycker om att lägga fokus på de bortre ögat och jag älskar när min modeller blundar. Att förmå någon att blunda och lita på stunden, sig själv och fotografen det är något som jag tycker och återkommer till.

På lunchen pratade jag och David om teman och hur svårt jag har att fotografera på ett tema, och då kontrade David med att konstatera att jag alltid eller väldigt ofta kommer tillbaka till samma teman i mina fotografier. Det här är ett: tillit och tilltro.