Den misstänkte 24 A och B – Du är den andra ser

Jag skulle få världsångest, för jag är så rättrådig, och rättskaffens. Jag skulle bli knäckt. Om jag var oskyldig och blev misstänkt, det skulle vara oerhört kränkande.

Under 2016 genomför Therese Banström och Kristina Alexanderson det gemensamma fotoprojektet ”Den misstänkte – Du är den andra ser”. Projektet handlar om hur vi värderar människor av den bild som ges av dem i media – eller den som du ger av dig själv i social media. Vilken bild väljer du och vem blir du? Är du skyldig eller oskyldig? Är du en god människa eller en ond människa? Det ska vi undersöka i år. Ursprungsidén kommer ifrån #iftheygunnedmedown (vilken bild media väljer att visa av den misstänkte).