Den misstänkte 08 A och B – Du är den andra ser

Det beror väl på varför jag hade gjort det. Jag skulle känna mig rättfärdig, men om jag var oskyldig skulle jag känna mig förbannad.

Hur skulle du uppleva det om du blev misstänk? Skulle du bli arg, eller förbannad. Känna skam eller kräva din rätt, och hur gör man det om man blir uthängd?

De misstänkta är ett fotoprojekt som jag genomför tillsammans med min fotovän Therese Banström, vi undersöker med hjälp av intervjuer och fotografier bilden av att vara misstänkt. Vill du vara med? Säg till!

Vill du vara min modell?

Jag tvekar, vill du?

Tänk om du säger nej, tänk om… Och det spelar ingen roll om jag tänker: Vad är det värsta som kan hända? Men när jag övervinner rädslan och frågar och får ett ja… då är jag mållös… så vill du vara min modell?

Jag arbetar just nu aktivt med tre projekt

a) de misstänkta, en fotografisk undersökning som jag gör tillsammans med min goda fotovän Therese Banström.

b) hemligheter, alla dessa hemligheter…

c) att växa upp

Vill du vara med? Om ja, säg till, skriv en kommentar.. skicka ett meddelande eller så, annars kanske jag frågar dig. Tack Terese för att du sa: ja…

Den misstänkte 07 A och B – Du är den andra ser

Vad händer när ett barn blir misstänkt? Hur ser vi på barn som misstänkts? Vi frågade ett barn och svaret vi fick var snarare en handling än ord. Hennes reaktion var att söka skydd där hon är trygg, hos sin mamma för att gömma sig. Hur skulle du känna dig om du blev misstänkt?

jag vet inte

I vår vardag blir inte barn misstänkta i alla fall inte på bild. Men även ett barn har tankar kring denna fråga och är därför viktig att fråga för att undersöka frågan: Hur ser vi på de misstänkt och varför? Mötet med detta barn fick mig att se hur viktig trygghet är när vi befinner oss i utsatta situationer. Kanske behöver vi alla en trygg famn där vi kan gömma oss när vi blir utsatta.

Som vanligt är bilden skapad av Therese Banström och Kristina Alexanderson

***

Den misstänkte är ett fotoprojekt som jag tillsammans med Therese Banström under 2016, vi använder fotografi för att undersöka bilden av den misstänkte, oskyldig eller skyldig? Vill du vara med? Såg till för vi söker efter fler modeller.

 

Att ta självporträtt handlar om att spegla sig i andra

När jag ber främmande människor stå modell för mig, brukar jag berätta om mitt självporträttsarbete, och hur viktiga modellerna och porträtten är för att jag ska kunna se mig själv som modell. När ett stående motiv är du själv, behöver du se andra för att kunna spegla dig själv som modell. Därför är bilder och fotografier på andra A och O. De fungerar som inspiration och möjliga sätt att gestalta en idé en person, en känsla.

Dagens bild är en spegel, eller ett minne av en lek som startade i en instruktion och som blev något annat.

Den misstänkte 06 A och B – Du är den andra ser

”om jag vore skyldig skulle jag skämmas och om jag vore oskyldig skulle jag bli ARG”

Arbetet med det här projektet får mig att ifrågasätta etsetik och mitt fotografi fullt ut, vad är ett fotografi, vad används det till och vem är jag som står bakom kameran? Det är också intressant hur bilder skapas i en kontext, men också att de kan lyftas in i en helt annan kontext och få en annan mening. Utmaningen ligger i att våga välja de/de bilder som fungerar i den här kontexten, och den skiftar lite olika mellan olika modeller. Vissa fokuserar på känslan, andra på bilden som visar dem som misstänkt… Vilken ni ner ovan får ni själva ta ställning till.

Den misstänkte är ett fotoprojekt som jag genomför tillsammans med Therese Banström och det handlar om hur bilden av den misstänkte ser ut. Vill du vara med? Hör av dig i sånt fall.

Kristina