lämnar vi någonsin barndomen?


Det pratas om att vi lämnar barndomen, växer upp, får insikter, förändras, utvecklas, kanske till och med förbättras… men är det så? Eller är det bara så att vi erfarit samma eller liknande situationer så vi tror oss veta vilka vi är, hur vi ska respektive inte ska reagera. Det vi lämnar bakom oss är inte barndomen, utan okunskapen. Det som förändras är egentligen inte vi utan att vi har erfarenhet att hantera och kunskap om hur vi är i olika situationer… vi lär oss leken som vi kallar liv, och det är det som vi kallar vuxenskap -att bli vuxen.

Barnet ser på mig med en sann blick!

Blunda för julen – en kalender för 2016

Tillsammans med kollegan satt vi och tittade på julkalendrar, och jag tänkte i år ska jag sätta igång i tid…

Jag har tänkt mig att göra en kalender som handlar om hår, händer och att blunda för julen och allt som julen står för…  Liksom i fjol söker jag dig som vill vara med…

1 dec
2 dec
3 dec
4 dec
5 dec
6 dec
7 dec
8 dec
9 dec
10 dec
11 dec
12 dec
13 dec
14 dec
15 dec
16 dec
17 dec
18 dec
19 dec
20 dec
21 dec
22 dec
23 dec
24 dec

Hur går det till? Kommentera här, eller säg till eller så frågar jag. Vissa är redan självskrivna som modeller… Men vill du vara med, säg till för jag söker modeller 🙂 som likt jag blundar för allt som julen innebär.