Marcin det var en ära att få bli din fotograf

Med Marcin var det svårt att få till en fototräff. Vi tycktes båda ha ett fullspäckat schema, vilket gjorde att vi fick planera om några gånger. Och ändå är Marcin en av de tidiga modellerna. När jag fotograferade Marcin trodde jag det skulle bli kanske tjugo bilder, men knappast mer. Nu när jag är klar tror jag att man ska se den här serien i ett sammanhang. De kanske hör ihop i sin skevhet och blir de pusselbitar i en helhet.

Från vårt samtal minns jag att det förvånade mig att du inte tyckte om att stå som modell, mycket konstigt! Du som är så fantastiskt vacker.

När jag tittar på bilden ser jag omtänksamhet men samtidigt en blick som vilar på mig med tilltro. 

Tack Marcin för att jag fick vara din fotograf.

Detta är en av bilderna (nr: 12/52) i mitt projekt ”tillit och tvivel” vill du se fler bilder i den här serien, klickar du antingen in på mitt instagram konto serdumig.se eller går via följande länk till alla bilder här på bloggen.