Till den det berör…

Jag tvivlade länge och sedan bestämde jag mig för att skicka en hälsning till den det berör… Jag blev ombedd att delta, tvekade, funderade och till sist det blev ett brev av och med bilder.

Detta blev mitt brev:

Till den det beror

Stockholm den 16 april 2017, (Till den det berör II)

till vederborande

Baste broder

mina lyckonskningar

Gratulationer

Hogaktningsfullt

din tillgivna

Kristina (Till den det beror III)

I text:

Stockholm den 16 april 2017

Till den det berör,
till vederbörande
bäste broder
mina lyckönskningar, gratulationer,
högaktningsfullt
din tillgivna
Kristina