Dag 12 Min vardag #fotokickstart

Jag inledde dagen med att vara del av ett frukostmöte och deltog i en panel om civilsamhället på nätet.

Ödmjukt hade jag tackat ja.

Den inledande talaren Jakob Svenssson pratade sociala medier, politisk engagemang och vad det innebär att vara människa i vår samtid, min vardag. Jakob  omformulerade René Descartes devis:

    ”jag tänker alltså finns jag”

med att säga att vi i vår tid skulle kunna säga att vara människa innebär att

   ”jag reflekterar hur andra ser mig och därför finns jag”

Och en utgångspunkt för när vi reflekterar kring hur andra ser oss genom att vi får bekräftelse i sociala medier, centralt i vår tid är vikten att få likes… vi uppdaterar för att få likes. Jakob ställde i morse frågan: ”Om jag inte får likes hur skulle det uppfattas?” Han svarade sedan ”utan likes så finns jag inte.”

Hela dagen har jag tänkt mycket kring detta inser – detta är min vardag.  Ödmjukt försöker jag förstå vad det innebär att inte få några likes. Betyder det att jag inte finns, eller att ni inte gillar.

Dag 12 Min vardag – att ödmjukt försöka acceptera det jag inte förstår.

Dag 05 En gammal bild #fotokickstart

Vad är en gammal bild?

I leken att tolka 30 teman som vi gör i fotokickstart och dagens är ”en gammal bild” – jag valde att inte ta en bild av en en gammal bild, utan att använda en gammal bild som inspiration i arbetet med att skapa en ny bild… Den 19 januari 2013 inom ramen för mitt projekt ”ser du mig?” gjorde jag följande bild och den fick vara utgångspunkt för dagens bild.

och allt jag kan se är hur jag misslyckades att skapa denna ”gamla bild”.